ریزدانه شیشه ای در خط کشی ترافیکی

از ریزدانه شیشه ای عموما با سه روش درخط کشی ترافیکی روسازی استفاده می شود.

علاوه برا انکه انتخاب نوع گلاسبید یا دانه های شیشه ای برای مناطق مختلف فرق میکند.باید توجه داشت که

این روش ها و انواع گلاسبید ها برای این است که یه بازتاب نور در حد قابل قبول برای رانندگان فراهم شود.

ریز دانه های شیشه ای

روش کاربرد ریز دانه های شیشه ای در  مواد خط کشی

  1. پیش مخلوط شونده در رنگ قبل از اجرا
  2. روپاشی شونده برسطح حین اجرا
  3. درون مخلوط شده با مواد خط کشی

پیش مخلوط کردن ریزدانه شیشه ای

مخلوط یا شناور کردن دانه های شیشه ای در رنگ بدین طریق است که در محل تولید رنگ

دانه های شیشه ای به وسیله دستگاه های مخلوط کن با رنگ اضافه می شوند.

و مخلوط حاصله بوسیله تجهیزات مخصوص در سطح جاده اجرا گردد.

 ریز دانه های شیشه ای

روپاشی شونده بر سطح خط کشی

در این روش بلافاصله پس از اجرای خط کشی در سطح جاده دانه های شیشه ای به وسیله نازل کوچکی که در کنار پیستوله پاشش رنگ تعبیه شده است برسطح خط کشی پاشیده می شوند.در هنگام پاشش دانه های شیشه ای به کمک فشار هوا به شکل نازلی در سطح خط کشی پخش می شوند.این روش نسبت به پیش مخلوط متداولتر است.

ریزدانه شیشه ای

درون مخلوط شده با مواد خط کشی

در این روش ریزدانه شیشه ای همزمان به صورت مخلوط و روپاشی استفاده می شوند.به عبارت دیگر این عمل با بهره گیری از مخلوط دانه های شیشه ای در رنگ و پاشش مقداری دیگر از ان ها در سطح رنگ انجام می گیرد.این عمل باعث ایجاد انعکاس بیشتر در رنگ خواهد شد.

ریز دانه شیشه ای

 کنترل خط کشی ترافیکی

در هرحال قبل از خط کشی در هر مسیری باید بازدید میدانی به عمل اورد و از کم وکیف محل اجرا  نوع سطح اجرا را مشخص کنیم که ایا سیمانی یا بتنی است.و منطقه  سرد سیر یا گرمسیر است و اسفالت ان تازه هست یا کهنه  یا ایا پرایمر قبل از اجرا ی مواد رنگ خط کشی استفاده کنیم یا خیر.این ها مواردی است که به مجریان خط کشی وحتی ناظران و کارفرمایان باید توسط متخصصان اموزش داد تا عوامل پیمانکار و کارفرما بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

ریزدانه شیشه ای

 

 

در  ایمن رنگ تاپ با سازو کار  اجرای  وخط کشی ترافیکی  و خرید ان اشنا شوید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما