انواع رنگ ترافیکی +فروش با قیمت ارزان و مناسب

رنگ های ترافیکی انواع گوناگونی دارد که با توجه به ویژگی های هر نوع از آنها می توانید مناسب ترین رنگ ترافیکی را انتخاب نمایید.انواع رنگ های ترافیکی مانند ،رنگ ترافیک سرد آکرولیک ، رنگ ترافیک کلروکائوچو ، رنگ ترافیک دو و سه جزئی ،رنگ ترافیکی گرم

انواع رنگها و مواد مصرفی در خط کشی ها

مطابق باکتاب راهنمای تجهیزات کنترل ترافیک  و استاندارد موادمصرفى درخطکشىها باید درتمام طول عمـر مفیـد ،خـود ازیـک فـام رنگـی مـشخص برخورداربوده و دوام قابل قبولی داشته باشند تقسیم بندی مواد اولیه مورد اسـتفاده در خطکشی روسازیها، بر اساس زمان خشک شدن، میزان کارایی و دوام، میزان انعکـاس نور و همچنین ساختار شیمیایی انجام میشود. ولی آنچه در موضوع خطکشی راهها وجود دارداین است که مسائل مربوط به هزینه های خطکشی و تجدید اجرای آنها پس از گذشت زمان مشخص میباشد.

انواع رنگ ترافیکی قیمت

تقسیم بندی مواد خط کشی بر اساس میزان دوام و پایداری در هنگام سرویس دهی
  •  ناپایدار مانند رنگهای ترافیک سرد معمولی بـر پایـه خطکشی های کم دوام

رزینهای الکید و اکریلیک،

  • خطکشی های بادوام و پایدار مانند ترموپلاستیکهـا و سیـستمهـای دو جزئـی

(اکریلیک دو جزئی یا پلاستیک سرد، اپوکسی، پلی استر، پلی یورتـان، پلـی اوره

و .. ) و نوارهای خطکشی پیش ساخته

  • علائم برجسته روسازیهای قابل برف روبی

انواع رنگ ترافیکی قیمت

خطکشی با رنگ سرد ترافیکی

خطکـشی هایی اسـت کـه در دمـای محـیط اجـرا شده و ترکیبات آنها بر پایه رزینهای الکید، الکید اصلاح شده، کلرکائوچو و اکریلیکهای معمولی میباشد. این گروه از مواد خطکشی معمولاً در دسته “کم دوامها ” طبقـه بنـدی مـیشـوند.سیستمهای دو یا چند جزئی ماننداپوکسیها، پلی یورتـانهـا، پلـی اسـترهاو اکریلیـک هـای دوجزیی نیز، به دلیل شرایط اجرا،در مجموعه خطکشیهای سرد قرار دارند

1 – خطکشیهای کم دوام خطکشی هایی هستند که عمر سرویس دهی آنها کوتاه میباشد، در حالیکه مواد خطکشی موقت فقط در یک محدودهُ زمانی مشخص استفاده شده و سپس از سطح روسازی برداشته میشوند.

رنگ گرم ” که دردمای بالا اجرا میشود و همراه با سیستمهای دو یا چند جزئی (اپوکسیها،

پلی یورتانها، پلی استرها و اکریلیکهای جدید و ..)” در گروه “بادوامها” قرار دارد

زمان خشک شدن رنگ رابطه مستقیمی با دمای اجرای آن دارد و میتواند به عنـوان

یک روش طبقه بندی مورد توجه . قرار گیرد در هنگام اجرا، زمان خشک شدن از عواملی ازقبیل شرایط جوّی، ترکیب شـیمیایی رنـگ، دمـای سـطح روسـازی، سـرعت وزش بـاد وضخامت خطکشی تاثیر میپذیرد. طبقه بندی رنگهای ترافیکی، برحسب زمان خشک شدن،به صورت زیر میباشد

2-شامل رنگهای ترافیک سرد بـا یـک ویـسکوزیته اسـتاندارد کـه بـرای  معمولی

خشک شدن به بیش از 15 دقیقه زمان نیاز دارند.

شامل رنگهای ترافیک گـرم کـه طـی زمـان 2 تا7 دقیقـه سریع خشک شوند

خشک شده و به حالتی میرسند که اثری بر سطح آنها بر جای نمیماند

شامل رنگهای ترافیک گرم که طـی 30 تـا120 ثانیـه بسیار سریع خشک شونده خشک شده وو تا پایان عمر بهره برداری بازتاب دارند. شامل رنگهای گرمی که در کمتر از 30 ثانیه خشک میشوند آنی خشک شونده

انواع رنگ ترافیکی قیمت

رنگ ترافیک سرد آکریلیک 

رنگ ترافیکی سرد به دلیل قیمت مناسبی که نسبت به بقیه رنگ های ترافیکی دارد و استفاده از آن راحت تر هست، در کوچه های فرعی و پارکینگ های شخصی کاربرد زیادی دارد. این نوع رنگ عمر کوتاه تری دارد و معمولا ماندگاری آن بین 6 ماه تا 1 سال است. به همین خاطر بهتر است در مکان هایی که تردد و عبور و مرور کمتراست؛ از این نوع رنگ استفاده کرد. در خرید رنگ ترافیکی دقت کنید چون این نوع رنگ انواع گوناگونی دارد .اگر نیاز به مشاوره دارید؛ با کارشناسان ایمن رنگ تاپ تماس بگیرید تا با توجه به ویژگی های رنگ های ترافیکی، مناسب ترین را به شما معرفی کنیم.

انواع رنگ ترافیکی قیمت

رنگ ترافیک کلروکائوچو

رنگ ترافیک کلروکائوچو به دلیل داشتن ویژگی هایی مانند مقاومت بالا در برابر نور خورشید، امکان استفاده از آن روی آسفالت، دارای درصد بالای چسبندگی و خشک شدن سریع آنها باعث استفاده این نوع رنگ ترافیکی برای خطوط فرودگاهی و بزرگراه ها شده است.طول عمر این نوع رنگ نسبت به سایر رنگ های سرد ترافیکی بیشتر .

رنگ ترافیک دو و سه جزئی

رنگ ترافیکی دو و سه جزئی از رنگ های پرکاربرد در بین رنگ های ترافیکی محسوب می شود. دلیل این موضوع نیز ماندگاری بیشتر آنها نسبت به رنگ های سرد است. اما نکته ای که باید برای استفاده از آنها مد نظر داشت این است که رنگ دو و سه جزئی ترافیکی فقط بر روی آسفالت قابل اجرا است و نمی توانیم از آنها برای سطوح بتونی استفاده کرد.

یکی از ویژگی هایی که باعث شده رنگ ترافیکی دو و سه جزئی جایگاه خاصی پیدا کند؛ این است که آنها نیاز به حلال ندارند. به همین دلیل می توان در هنگام خط کشی با ضخامت بالایی از آنها استفاده کرد که این موضوع باعث صرفه جویی و کاهش هزینه می شود. اما نکته ای که قابل توجه است ؛ این است که شما رنگ ترافیکی سرد را به راحتی اجرا میکنید. اما رنگ دو و سه جزئی نیاز به مهارت و تجربه دارد.

انواع رنگ ترافیکی قیمت

رنگ ترافیکی گرم

رنگ ترافیکی گرم بهترین گزینه برای خط کشی تقاطع ها، سرعت گیرها و پارکنیگ های عمومی است. این نمونه رنگ از ماندگاری بالایی برخوردار هستند. از مزایای رنگ های گرم ترافیکی این است که می توانیم از انها بر روی رنگ های سرد اشاره کرد.

برای استفاده از رنگ گرم دقت کنید که باید دمای سطح مورد نظر را افرایش دهید. زیرا نحوه استفاده آنها اینگونه است که بعد از رنگ کردن سطوح مورد نظر باید با استفاده از گرما آنها را خشک کنید.

جهت خرید رنگ و استعلام قیمت رنگ ترافیکی با ما در میان بذارید.

 

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما